Доклад за клинично изследване на “Флексибилити”

За възстановяване на хрущяла

Много пъти съм споделяла за ефектите на един от любимите ми продукти – “Флексибилити“, когато стане дума за по-бързо и качествено възстановяване на хрущяли, меки тъкани и възстановяването на нормалната функция на ставите. В това число включвам и чистата профилактика, тоест когато “Флексибилити” се консумира няколко пъти в годината без да има изявен проблем, заради който да има нужда от различен вид грижа. И тъй като вече няколко читатели ми пишат мейл с недоверчиво запитване – имат проблем, но не са сигурни дали ще подейства и доколко ще им помогне, реших да публикувам официално медицинско изследване, което да разсее съмненията на тези от вас, които все още не са напълно сигурни дали да се доверят на природата 🙂

“Ефект на продукта върху възстановяването след травматични увреждания на колянната става” е докладът за клиничното му изследване от столични специалисти* от МБАЛ “Света София”, Университетска болница Александровска и катедра ”Спортна медицина”-НСА, публикуван в брой 1 от 2012 г. на списание “Наука и спорт”.

“Целта на изследването бе да се оцени по обективни и субективни критерии ефектът на продукта Флексибилити върху възстановяването на ставния хрущял, повлияването на мекотъканните увреждания и повлияване на болковата симптоматика”. И учените дават следната оценка:

“Препаратът Флексибилити представлява хранителна добавка, която е предназначена за поддържане нормалните функции на ставите чрез преодоляване на възпалителните процеси, възстановяване на хрущяла и възстановяване на подвижността им.

Действието на хранителната добавка по отношение ставното възстановяване се дължи на нейния състав, включващ 5 патентовани клинично тествани съставки, които действат синергично. Основните съставки на Флексибилити, които имат отношение към възстановяването на ставния хрущял и неговата подвижност, са: Chondractive, съдържащ комбинация от колаген, хондроитин и хиалуронова киселина, и Regenasure, съдържащ растителен глюкозамин…”

“Флексибилити” е продукт, специално създаден да решава ВСИЧКИТЕ ТРИ най-важни ставни проблема

По-нататък докладът представя:

  • Изследвания контингент – 40 човека с изразена болкова симптоматика след травми на едната или двете коленни стави – всички активни или бивши спортисти. Лицата са разделени в 2 възрастови групи – до 25 год и над тази възраст, а всяка група на още 2 подгрупи – за прием на 2 по 2 капсули на ден и сравнителна – с плацебо прием.

    Курсът на изследването е 3 месеца.

През първите 10 дни от лечението всички изследвани лица са провели курс на лечение с нестероидни противовъзпалителни средства.

  • Методите на оценка – субективно – според болката чрез визуално-аналогова скала от 0 до 10, и ехографско – с високочестотна ехография с апарат Siemens в b-mod и Доплер-сонография със съответните срезове и последователност.

Целта на продукта е да спомогне в поддържането и възстановяване на функциите и здравето на ставите

  • Анализът на резултатите, поднесен в таблици, показва, че в началото на изследването първоначалната оценка на интензивността на болката е на границата между умерена и силна. В края на проведения 3-месечен курс с Флексибилити пациентите от двете групи, приемали продукта, посочват значително намаляване на болковата симптоматика, като половината от тях са вече без болки, за разлика от контролните групи, където промяна има само при 1 или двама (група ІІ).

Ехографският анализ наблюдава резултатите при хондромалация, мекотъканни увреждания и течни колекции, Бекерови кисти. Таблицата е илюстрирана с ехографски изображения.

Изводите на колектива са:

Резултатите от проведеното изследване показват, че 3-месечният прием на хранителната добавка Флексибилити води до значимо намаление на субективната болкова симптоматика.

При проведеното динамично ехографско изследване на колянна става се установи положителна динамика в ехографската находка и при двете групи спортисти, като то е по-добре изразено при по-младите. Продуктът показва добър ефект по отношение намаляването на мекотъканните възпалителни процеси и хондромалацията на ставния хрущял при по-младите пациенти, които нямат необратими дегенеративни увреждания и хронични възпалителни изменения. В няколко случая се наблюдава значително намаляване на течни колекции, което говори за добър противооточен ефект при прилагане на препарата Флексибилити. За категорични заключения относно повляване на отока, съпровождащ травматичните увреждания, са необходими допълнителни изследвания.”

*д-р Гинка Проданова – специалист по ехография и вътрешни болести в УБ Александровска, д-р Мариела Сиракова – специалист по спортна медицина и вътрешни болести МБАЛ “Света София”, доц.д-р Диана Димитрова – НСА, кат.”Спортна медицина” София, Студентски град.

Рецензент: проф.д-р Мария Тотева, дмн

Списание “Спорт&Наука”

Коментар и от мен: А ето тук има повече информация за Бенолеа® – специален, патентован екстракт от маслинови листа.

И накрая: “Зелени храни” не предлага методи за лечение. Предлага информация за превенция. Съдържанието на сайта е чисто информативно и по никакъв начин не заменя консултацията с лекар.

Харесайте ни във фейсбук

You can leave a response, or trackback from your own site.

Напишете коментар